BUGÜNKÜ ZİYARETÇİ SAYISI

14 Mart 2013 Perşembe

ÇALINAN VEYA PERT OLAN ARAÇLARIN KASKO BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE YENİ UYGULAMA

KASKODA ŞARTLAR DEĞİŞTİ, HASAR PİYASA DEĞERİNDEN ÖDENECEK

Hazine Müsteşarlığı, tüketicileri ve sigorta şirketlerini  kaskoda karşı karşıya getiren önemli sorunları çözümlemek üzere nihayet somut adımını attı.
Kasko sigortasında geçtiğimiz  haftalarda yapılan iki önemli değişiklik, 1 Nisan’da uygulamaya konulacaktır.

Uygulama  ile, kaskolu bir araç pert (kullanım dışı hurda) olur yada çalınır ise sigorta şirketi aracın bedelini sahibine o günkü piyasa değerinden ödeyecek.

Bundan önceki süreçlerde çalınan ve pert olan araçlarının kasko sigortası olan tüketiciler bu araçlarının bedellerini poliçe tutarına göre almakta idiler. Yine bu yönetmelikle yapılan değişiklik öncesinde, araç sahiplerinin sigorta şirketlerince belirlenmiş olan servislere gitmek zorunluluğu bulunmaktaydı. 

Koyu puntolarla belirttiğimiz  her iki durum da sigorta şirketleri ile araç sahibi  tüketiciler arasında ciddi anlamda sorunlar yaşanmaktaydı.
Tüketici Mahkemeleri bu anlamda oldukça yoğun dosya sayısı ile geçerli olan yönetmelik hükümlerini de göze alarak çoğu zaman tüketici aleyhinde kararlar veriyordu.

TÜKETİCİLERİN MAĞDUR OLMALARININ ÖNÜNE GEÇMEK ÜZERE

 ‘TÖDEF’ Tüketici Örgütleri ve Dernekleri Federasyonu, olarak özellikle ABD ve AB’ne bağlı ülkelerdeki sigorta şirketlerinin çalınan veya pert olan araçlarla ilgili bedel ödemelerinde ne şekilde uygulama yaptıklarını araştırdık.

Bu ülkelerde, çalınan veya pert olan araçlarda  aracın o günün piyasa değerlerinin esas alarak mağdura ödeme yapılmış olduğuna dair tüm belirlediğimiz verileri de,  değişiklik talep dosyası halinde, ülkemiz tüketicileri adına, Bakanlık ve Hazine Müsteşarlığı’na taleplerimizle sunduk.

‘TÖDEF’ Tüketici Örgütleri ve Dernekleri Federasyonu malumunuz olduğu üzere tüketici örgütleri ve derneklerinin üst birliğidir. Bu nedenle de federasyonumuz çatısı altında bulunan örgütlerin de bu alanda bizi yönlendiren çalışmalarını ve tespitlerini de göz ardı edemeyiz.

ÇALINAN YADA PERT OLAN ARAÇLARIN KASKO BEDELLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

Hazine Müsteşarlığı 1 Nisan 2013 tarihinden itibaren uygulamaya konulmak üzere yönetmeliğini hazırlamıştır.

Yurt genelinde, yıllardır kaskoda, sigorta şirketleri ile tüketici arasında ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Kasko sigortasına yönelik şikayetlerin temel kaynağı, sigorta şirketlerinin kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeleridir.

ARAÇ SAHİBİ TÜKETİCİ İLE KASKO SİGORTA ŞİRKETLERİ ARASINDAKİ SORUNLAR

Birincisi: Sigortalılar, hasar durumunda poliçede yazan sigorta değerini alamamaktan yakınıyorlardı. Konuyu biraz açarsak; Kasko sigortası yapılırken poliçeye, aracın sigorta değeri yazılıyor, prim de bu değer üzerinden hesaplanıyordu.

Uygulama da, böyle olunca araç çalındığında ya da ağır hasara uğradığında yani, pert  (kullanılamaz hurda) olduğunda, aracın sahibi  poliçede yazan sigorta değerini almayı bekliyor. Şirketler araç sahibinin mağduriyetini onayladığında ise aracın piyasa değeri ödeniyor. Eski model araçlarda aradaki fark 3-5 bin lira olmasına karşın, yeni modellerde bu fark, 10-20 bin liralara kadar çıkıyor. Bu durumda mağdur edilen araç sahibi kapı kapı hak arama peşinde geziyor ama karşısına konulan uygulama yönetmeliğiyle de onun hak aramasının sonucunda mağduriyetine çözüm de sağlayamıyordu.

İkincisi; Kaskolu araçların onarımında, sigorta şirketlerinin orijinal parça yerine, orijinalinden daha ucuz temin edilen yan sanayi parça kullandırtmalarıydı.

Açıklamaya çalıştığımız somut bu iki konu yüzünden de tüketicilerin sigorta şirketleri ile sigorta şirketlerinin de tamirhaneler ve otomotiv şirketleri ile tamirhanelerin de eksperlerle arasında daima tartışılır bir hukuksal sorun ortaya çıkıyordu.

Bu sorunlar nihayet; ‘TÖDEF’ Tüketici Örgütleri ve Dernekleri Federasyonu girişimi ile mutlu sona ulaşmıştır.

ÇALINAN VEYA PERT OLAN ARACIN PİYASA DEĞERİ NASIL BELİRLENECEK?

Hazine Müsteşarlığı geçtiğimiz hafta bir yönetmelik yayınlayarak, kasko sigortasının şartlarını baştan sona değiştirdi. Yönetmelik uzun. O nedenle şikayet edilen konulardaki değişikliklere kısaca değinmekte yarar var.

Çalınan ve pert olan araçların kasko sigorta bedellerinin ödenmesine ilişkin yeni uygulama 1 Nisan 2013’de başlayacaktır.

Yeni Yönetmelik kapsamında; Hem ikinci el hem de sıfır araçların kasko sigortasında artık poliçeye, sigorta değeri yazılmayacaktır. 

Aracın piyasadaki rayiç bedeli esas alınacak, prim de buna göre belirlenecektir.

Araç çalınır ya da pert olursa, sigorta şirketi, aracın o günkü piyasa rayiç bedelini sigortalıya ödeyecektir.

Ancak, sigorta şirketi, aracın piyasa rayiç bedelini nereden tespit ettiğini de, poliçeye yazacaktır. Bu, bir internet sitesi olabileceği gibi; oto pazarı, başka bir kurum ya da kuruluş da olabilir.

Poliçe düzenlenirken rayiç bedel nereden belirlendiyse; hasar da yine oranın, o günkü, piyasa bedeli üzerinden ödenecektir.

Örneğin; İkinci el bir araç aldınız ve kasko yaptıracaksınız. Diyelim ki, sigorta şirketi de piyasa rayiç bedelini belirlemede, oto alım-satımı yapılan internet sitelerinden birini referans alıyor.

Şirket, internet sitesine bakarak, aracınızın piyasa bedelini tespit edecek, primi ona göre belirleyecektir.

Poliçeye de referans olarak internet sitesini yazacak. Aracınız pert olursa. Sigorta şirketi yine o internet sitesinde, aracınızın hasar günündeki piyasa değerini tespit edip, onu size ödeyecektir.

Eğer, poliçede rayiç bedel belirlemede referans alınan kurum ya da kuruluş yazmıyorsa, o zaman Türkiye Sigorta Birliği’nin yayınlandığı rayiç bedel listesine göre hasar ödenecektir.

SIFIR ARAÇLARDA SİGORTA DEĞERİ YAZILMAYACAK

Peki, sıfır araçlarda ne olacak? Sıfır araçlarda ilk yıl zaten sorun yaşanmıyor. Faturada yazan bedel neyse, sigorta değeri olarak hesaplanıyor, prim de ona göre belirleniyor. Kaldı ki, sıfır araçlarda ilk yıl olası bir hasarda sigorta değerinin tamamı ödeniyor.

Yeni uygulamayla artık sıfır araçların kaskosunda da sigorta değeri yazılmayacaktır.

Birinci yıldan sonra sigorta yenilemesinde araç, ikinci el statüsüne geçtiğinden, hangi kurum veya kuruluş referans alınıyorsa, oranın piyasa rayiç bedeli hasar olarak ödenecektir.

Haklı olarak aklınıza takılan soruyu tahmin edebiliyoruz. Diyeceksiniz ki; Araç alım-satımının yapıldığı internet siteleri ya da oto pazarlarında fiyatlarlar farklılık gösteriyor.

Hangi fiyata göre hasar ödenecektir?

Bu konuda karmaşa yaşanmayacak mıdır?

Bu durumu da Müsteşarlık sanıyorum gelen şikayetler ile farkındalıkla bir çözüme ulaştıracak eklemeyi de yapacaktır sanısındayız.

ONARIM YAPILACAK ARAÇTAKİ YEDEK PARÇA KRİZİ DE ÇÖZÜLDÜ

Gelelim, yedek parça konusuna...

1 Nisan’dan itibaren düzenlenecek kasko poliçelerinde sigorta şirketleri, aracın onarımının şirket tarafından belirlenecek servislerde mi, yoksa sigortalının istediği serviste mi yapılacağını açıkça yazacaktır.

Aynı şekilde onarım sırasında orijinal yedek parça mı, yoksa eşdeğer parça mı kullanılacağı da, poliçe düzenlenirken belirtilecektir.

Eğer ki, aracın onarımının nerede yapılacağı ve hangi yedek parçanın kullanılacağı sigorta şirketi tarafından poliçede belirtilmemiş ise, hasar sonrasında araç sigortalının istediği serviste onarım görecek ve yine sigortalının istediği parça kullanılacaktır.

Şunu da belirtmemizde yarar bulunmaktadır: Yedek parça konusundaki şikayetler sadece kasko sigortasından değil, ağırlıklı trafik sigortasından kaynaklanmaktadır.

1 Nisan 2013 den itibaren başlayacak yeni uygulama sonrasında kasko sigortası ile trafik sigortaları mukayeseleşmesi yönünde şikayetler de artarak devem edecektir.

Sigorta şirketlerinin bu durum karşısında sigorta menfaatleri açısından mutlaka  işin kendilerini kotaracak çözümlerinin şimdiden üretilmiş olduğuna kesin gözüyle bakıyor isek de, gelişen bu durumun da tüketicilerimiz memnun edeceği kesindir.

Prof. Dr. Öner Samanlı
‘TÖDEF’
Tüketici Örgütleri ve Dernekleri Federasyonu Başkanı

TÜRKİYE’NİN TÜKETİCİ HATTI


4 yorum: